10

Chương trình đào tạo nội bộ offline của Hệ thống Vườn An

CHIẾN LƯỢC NÀO THUẬN XU HƯỚNG 2023

Ngày 13.11.2023, các đại lý khu vực miền Bắc đã cùng tham gia chương trình đào tạo nội bộ tại Hà Nội do Vườn An tổ chức. Đây là hoạt động định kỳ của Hệ thống Vườn An và là một trong số những quyền lợi của đại lý khi tham gia hệ thống.

Rất nhiều các chiến lược đã được thiết lập và chia sẻ cho các đại lý để chuẩn bị cho một năm 2023 bùng nổ về doanh số và quy mô.

Thông qua những buổi chia sẻ, đào tạo nội bộ đến từ các chuyên gia hàng đầu của Vườn An, đại lý sẽ cập nhật được xu hướng, chiến lược và hoạch định rõ ràng kế hoạch, lộ trình phát triển liên tục.

Vườn An liên tục tuyển đại lý phân phối ở các tỉnh để hợp tác. Cam kết đào tạo và hoàn vốn, có lãi, không cần kinh nghiệm bán hàng.