10

Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

  • Việc thu thập dữ liệu trên website Vuonan.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên) là bắt buộc để Nông Sản Vườn An liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Để chúng tôi gửi sản phẩm đến đúng người nhận và dịch vụ chăm sóc khách hàng thân thiết của Vườn An. Các thông tin này sẽ được bảo mật hoàn toàn theo chính sách Bảo mật.

  • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Vuonan.vn, Nông sản Vườn An chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ

  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotlilne Nông sản Vườn An: 0828161696